NÁVOD  NA  MONTÁŽ

Najprv zmontujeme bočné diely. Zatlčením plastovej spojky, diel [2] do  dielu [3] . To isté urobíme aj s pravým [1] dielom.

Krátke bočné ramená si pripravíme v polohe  [X] alebo [Y], podľa toho, kde budeme sušiak montovať. Poloha [X] je pre montáž na okenný rám, poloha [Y] je pre montáž na špaletu. Do požadovanej pozície si ich dáte vytiahnutím a následným nasunutím v potrebnej polohe na otočný kľb.

Po namontovaní bočných dielov na okno ich už len spojíme do celku dielom 4 a zafixujeme TEX skrutkami a to dvomi na každej strane. Sušiak je pripravený na použitie. Stačí len navliecť šnúru ( nie je súčasťou výrobku ).

Detailný pohľad - namontovaný bočný diel na okenný rám.


Detailný pohľad - namontovaný bočný diel na okennú špaletu.

Dištančné podložky  treba vložiť medzi bočný diel a stenu, aby bol umožnený pohyb ramena so šnúrou.