TECHNICKÉ  ÚDAJE

Sušiak je vyrobený z hliníkových profilov 20 x 20 x 1,5 mm bez povrchovej úpravy. Jeho hmotnosť je len 2,3 kg. Jednotlivé diely sú pospájané pomocou plastových spojok .

Sušiak je dostupný v dvoch verziách L a XL.

Menšia verzia L je nastaviteľná v rozmedzí 100 - 170 cm.

Väčšia verzia XL je nastaviteľná v rozmedzí 160 - 230 cm.

Bočné diely  [1 - pravý, 2- ľavý]. Každý sa skladá z dvoch častí spojených otočným kľbom. Kratšia časť  slúži na upevnenie sušiaka. Dlhšia  na prevlečenie šnúry. Ak je kratšia časť v pozícii [X],  je možné namontovať sušiak na okenný rám, v pozícii [Y] zase na okennú špaletu.

Stredný diel má tri časti. Sú to dva rovnaké kusy [3,4]  a jeden kus [5]. Slúži ako pevná rozpera medzi bočnými ramenami.

Montážny materiál :

[1]  dištančná podložka                                    4 ks

[2] samovrtná skrutka                                      4 ks

[3] záslepka                                                  1 ks